Uwaga!! Domena artykulyhigieny.pl na sprzedaż - kontakt: +48 601 204 735

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy, działający pod adresem www.artykulyhigieny.pl , prowadzony jest przez

 

„IREX SERWIS” P.P.H.U. Sylwia Słowińska,
nr wpisu Wydz. Działalności Gosp. 22632/2002/S,
NIP : 782-107-92-42, REGON : 634361170
z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Morzyczańskiej 8/1

 

 Sklep nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej !

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet,

 2. Klientem naszego sklepu może zostać każdy ,kto poprawnie wypełni formularz rejestracji ,oraz poprawnie złoży zamówienie .

 3. Oferta ograniczona jest do terenu Polski

 4. Wszystkie produkty oferowane są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.

 5. Ceny podane są w kwocie brutto. Sklep wystawia fakturę VAT.

 6. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.artkulyhigieny.pl , telefonicznie, mailem, listownie . Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem lub telefonicznie.

 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze; w momencie potwierdzenia przez osobę naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia; - w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty przelewem - w momencie potwierdzenia przez naszego przedstawiciela danych zawartych w formularzu zamówienia oraz zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie „IREX SERWIS” P.P.H.U. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:

  1. częściowa realizacja zamówienia,

  2. wydłużenie czasu oczekiwania,

  3. anulowanie całości zamówienia.

Jeżeli klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych, to takie zamówienie nie będzie realizowane.

 1. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 3. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie emailem pod adresem biuro@artykulyhigieny.pl

Przy anulowaniu zamówienia potrzebna dla celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę oraz nadanie wysokiego priorytetu wiadomości). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.

 1. Cennik internetowy sklepu „IREX SERWIS” P.P.H.U. nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert. Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca „IREX SERWIS” P.P.H.U. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

 2. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne „IREX SERWIS” P.P.H.U. nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego IREX SERWIS” P.P.H.U (przedpłata całości lub części wartości zamówienia), Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie z podanym wcześniej numerem zamówienia,

  2. za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nie przekraczających kwoty 1000zł brutto),

 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik IREX SERWIS” P.P.H.U będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. IREX SERWIS” P.P.H.U nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z Klientem kontaktu.

 5. Zasady wysyłki towaru, reklamacji i zwrotów zostały zawarte w oddzielnych działach w zakładce „informacje” na www.artykulyhigieny.pl.

 6. Koszt dostawy podany jest w zakładce „Koszty przesyłek” i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy IREX SERWIS” P.P.H.U zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.

 7. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep internetowy www.artykulyhigieny.pl prowadzony przez IREX SERWIS” P.P.H.U. zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

 8. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Konsumentem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 9. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę, najlepiej mailowo biuro@artukulyhigieny.pl lub telefonicznie bezpośrednio z handlowcem obsługującym zamówienie. Handlowiec uzgodni wtedy procedurę odesłania towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem przez magazyn. W przypadku braku towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący sprzęt, a należność zwrócona z zasadami zwrotów na konto Klienta.

 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z naszym handlowcem. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. Jeśli kurier odjedzie i dopiero po chwili stwierdzą Państwo niezgodność, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy kurierskiej i zgłosić im naruszenie przesyłki. Kierowca ma obowiązek wrócić w ten sam dzień i spisać protokół niezgodności. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg. regulaminu firm kurierskich !

 11. Realizacja sprzedaży w sklepie www.artykulyhigieny.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 13. Wszyscy Klienci udostępniający nam swoje adresy e-mail są automatycznie dodawani do naszej listy mailingowej. Firma IREX SERWIS” P.P.H.U. będzie używała adresów tylko do własnych celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 14. IREX SERWIS” P.P.H.U. zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 15. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres firmy:

IREX SERWIS” P.P.H.U. Sylwia Słowińska

ul. Morzyczańska 8/1

61-252 Poznań

 1. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601-204-735 lub drogą elektroniczną : biuro@artykulyhigieny.pl