Uwaga!! Domena artykulyhigieny.pl na sprzedaż - kontakt: +48 601 204 735

Wysyłka, zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU  I  REKLAMACJE

Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do siedziby naszej firmy nie później jednak niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu. Chęć zgłoszenia odstąpienia od umowy można dokonać przesyłając stosowny e-mail na adres biuro@artykulyhigieny.pl 
2. Zwrot towaru może nastąpić tylko wtedy, gdy zakupiony produkt nie nosi żadnych śladów użycia, nie był testowany, używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania i wszelkich plomb. Zwracany produkt musi być w pełni kompletny.
3. W celu usprawnienia obsługi, towary prosimy odsyłać po otrzymaniu potwierdzenia od naszego konsultanta drogą elektroniczną. Zwroty  towarów przyjmujemy tylko i wyłącznie firmami kurierskimi. Zwracany towar należy dokładnie i bezpiecznie zapakować, dołączyć wszystkie dokumenty i odesłać na adres naszej firmy na swój koszt.
4. Przesyłki wysłane na nasz koszt,oraz przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy! Podstawą prawną do powyższych zwrotów zakupionych przez konsumentów towarów jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c.
5. W sklepie internetowym www.artykulyhigieny.pl gwarantujemy pełny zwrot wpłaconej kwoty, jednak naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni  roboczych od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej imiennie przez klienta wraz z datą faktury korygującej.
6. Kupujący ponosi samodzielnie pełną odpowiedzialność za dokonanie wyboru jakiegokolwiek towaru w sklepie internetowym www.artykulyhigieny.pl  jak i jego sposobu i zakresu użycia.
7. Wszystkie zakupione towary Kupujący powinien używać tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zastosowaniem wskazanym przez producenta w opisie produktu, bezwzględnie przestrzegać właściwych zasad doboru technologii, BiHP i ochrony środowiska naturalnego.
8. Firma „IREX SERWIS” P.P.H.U.  nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego zastosowania i użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, konsultacje telefoniczne, czy przy użyciu jakiegokolwiek innego komunikatora, włącznie z korespondencją  e-mailową mają charakter informacyjny i poglądowy, każdy przypadek zastosowania produktu jest indywidualny i może różnić się od siebie w związku z powyższym Klient nie będzie rościł z tego jakikolwiek odszkodowań.
Reklamacje
 Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską pod adres sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy „IREX SERWIS” P.P.H.U. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. Wysyłając reklamowany towar należy załączyć protokół reklamacyjny z opisem uszkodzenia. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
       Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
        W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna - sprzedaży w sklepie internetowym www.artykulyhigieny.pl jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

Mamy nadzieję, że zakupy w naszym sklepie internetowym będą dla Państwa czystą przyjemnością i nie będzie potrzeby korzystania  z tej formy rozstrzygania ewentualnych sporów, czy komunikowania się z nami, czego serdecznie Państwu i sobie życzymy.